EPI VEST ASOCIAȚIA

Cine suntem?

EPI VEST este o organizație neguvernamentală, recent înființată care are ca scop promovarea sănătății la nivel comunitar prin:

  • promovarea dezvoltării durabile a comunităţilor, analizând diversele alternative de dezvoltare propuse de diverse instituţii de stat, reprezentanţi ai societăţii civile sau ai mediului de afaceri; promovarea programelor de schimb de experiență și cooperare la nivel național și internațional;
  • crearea de legături cu profesioniști din domeniul sănătății din România și din Uniunea Europeană și colaborarea cu organismele naționale și internaționale implicate în probleme de sănătate publică;
  • asigurarea actorilor interesaţi (autorități, cetățeni, organizaţii ale societății civile, instituţii private sau de stat, etc) a accesului la informaţii care să le permită să urmarească evoluţia aspectelor de sănătate publică din regiune, în vederea fundamentării procesului decizional;
  • furnizarea la cererea actorilor interesaţi (autorităţi, cetăţeni, organizaţii ale societății civile, insitituţii private sau de stat etc.) de suport și asistenţă pentru designul şi implementarea proiectelor de dezvoltare în domeniul sănătății publice.
  • elaborarea și furnizarea de informații cu privire la planificarea și funcționarea serviciilor de sănătate, protecția sănătății în corelație cu factorii de mediu, educația continuă, instruirea și informarea personalului medical, a factorilor de decizie și a populației;
  • furnizarea de consultanţă autorităţilor locale şi regionale, organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor publice şi private interesate;
  • promovarea spiritului de angajare civică, în mediul academic şi în societate, prin organizarea de conferinţe, seminarii, dezbateri academice şi vizite de lucru, precum şi realizarea unui dialog permanent şi colegial între mediul educaţional, mediul profesional, mediul de cercetare şi societatea civilă;
  • susținerea și desfășurarea de acțiuni de prevenire și combatere a răspândirii bolilor infecțioase în diverse categorii populaționale la risc și în populația generală;
  • conceperea și implementarea de campanii locale și regionale privind promovarea vaccinării și desfășurarea de campanii de vaccinare;
  • promovarea cercetării interdisciplinare prin realizarea de studii în domeniul sanatăţii publice în vederea dezvoltării durabile şi diseminarii de informaţii, date şi rezultate ale cercetărilor întreprinse;